Αποξένωση | Alienation

Αποξένωση

Αποξένωση, 50Χ60, Λάδι σε καμβά | Alienation, 50X60, Oil on canvas

 Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.