Εικαστική επιμέλεια αφίσας για το θεατρικό έργο Η ΞΥΛΟΜΑΡΙΑ, 2003

1 2Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.