Σπουδή 2 | Study 2

Σπουδή (2)

Σπουδή 2, Μικτή τεχνική | Study 2, Mixed techniqueΤα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.